آغاز عملیات اجرایی ضاع شرقی پروژه نرجس و رضوان

بسمه تعالی

با یاری خداوند متعال و اهتمام مدیران و حمایتت سهامدار و سرمایه گذار عمده شرکت و پروژه ((شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا)) و پس از وقفه ای طولانی عملیات اجرایی بخشی از پروژه ((ضلع شرق)) آغاز گردیده امید است با پشت سر گذاردن مشکلات و موانع شاهد تحولی ملموس در روند اجرای پروژه باشیم