درباره ما

شرکت عمران سامان حريم شرق:
  از شرکتهای اصلی سرمایه پذیر شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (سهامی عام) ؛ مجري و سرمایه گذار یکی از طرح هاي بازسازي و نوسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی ، درحال حاضر در بهترين موقعيت نسبت به حرم مطهر امام رضا (عليه السلام) وافع در ابتداي خيابان شيرازي (بست بالا خيابان)، جنب صحن رضوان پروژه مشارکتي خود را با نام ((مجتمع تجاری - اقامتی نرجس و رضوان )) در دست احداث دارد. پروژه بزرگ نرجس و رضوان نزديک ترين پروژه به حرم مطهر رضوي مي باشد.